EMERGE STUDIO

บริษัท อิเมิร์จ สตูดิโอ จำกัด


DSC07099

การออกแบบสิ่งที่ธรรมดาให้แตกต่าง

Design

สิ่งของใช้ทั่วไปในชีวิตประจำวัน เมื่อใส่ใจ ใส่รายละเอียด ปรับพัฒนาให้ดีขึ้นได้ สินค้าทุกชิ้นของ EMERGE ได้รับการออกแบบทุกรายละเอียด


แฟชั่นมินิมอล

Style

แฟชั่นมินิมอล คือ แฟชั่นที่มีเรียบง่าย เฉียบและดูดี โดยมีรายละเอียดให้หน้าค้นหาเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความหน้าเบื่อ เสื้อผ้า กระเป๋าในแบบมินิมอลจึงเน้นเรื่องคุณภาพ ฝีมือการตัดเย็บ และ ความคมขององค์ประกอบ

การดีไซน์สินค้ามินิมอลในแบบของ EMERGE เรามองว่าความเรียบง่าย เป็นการตัดทอนให้เหลือแต่สิ่งที่จำเป็นและสำคัญ

การทำกระเป๋าสายเดียว นั้นเราทำขึ้นเพื่อเพิ่มความคล่องตัวในการใช้งาน เป็นการเลือกให้กระเป๋ามีด้านที่เป็นด้านหน้า และด้านหลัง ซึ่งเพิ่มควมสะดวกในการหยิบจับได้

DSC07108
DSC01824 copy

ธัญญา ลือชาพัฒนพร

Designer

ธัญญา ลือชาพัฒนพร จบปริญญาตรี ภาควิชาออกแบบอุตสาหกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย และ จบปริญญาโท สาขาออกแบบ จาก Domus Academy เมืองมิลาน ประเทศอิตาลี