รู้จักกับดีไซเนอร์

DSC01794 copy

About Designer

ธัญญา ลือชาพัฒนพร จบปริญญาตรี ภาควิชาออกแบบอุตสาหกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย และ จบปริญญาโท สาขาออกแบบ จาก Domus Academy เมืองมิลาน ประเทศอิตาลี

เล่าเรื่องแรงบันดาลใจ

ธัญญา มีความสนใจทำงานศิลปะ และชื่นชอบในการออกแบบ จึงเลือกเรียนออกแบบอุตสหกรรม ในระดับปริญญา

จุดเริ่มต้นการทำกระเป๋าใบแรกโดยตัดเย็บลอกแบบจากกระเป๋าใบเดิม เพื่อแทนกระเป่าใบโปรดที่ใช้งานจนเก่า เมื่อได้ทำกระเป๋าใบแรกแล้วจึงอยากเรียนรู้เกี่ยวกับการทำกระเป๋า เรียนระยะสั้น เพิ่มเติมเกี่ยวกับการตัดเย็บกระเป๋า ก่อนตัดสินใจ เดินทางไปเรียนต่อเพิ่มเติมที่ประเทศอิตาลี